FULL_TIME

IT Manager - Anankei

Brussels BE
2021-05-04
2021-05-17

Anankei is op zoek naar een zeer ervaren IT Manager.

Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn:

- Professionaliseren van het databeheer
Opzetten en verbeteren van data platform met data hub en reporting datawarehouse
Optimaliseringen voorstellen en doorvoeren op vlak van BI
Advies verlenen op vlak van data quality en GDPR gerelateerde dossiers
Uitwerken van voorstellen inzake dataportaal voor datavisualisatie en voor externe data-uitwisseling met onze donoren en implementatie van gevalideerde voorstellen

- Realiseren van gedegen IT-beheer voor het ontwerp, aankoop of ontwikkeling en de implementatie van nieuwe applicaties
Work force planning
XRM
Projectbeheer
Partner Engagement & Exchange Platform
Apps op basis van MS365

- Voorstellen van aanpak en verbeteringen op het vlak van IT-architectuur en integratie van systemen om te komen tot een coherent IT landschap

- Implementeren van actieplan verbonden aan de aanbevelingen van COBIT-assessment.
Uitwerken van concrete voorstellen inzake de implementatie van de aanbevelingen
Uitwerken van richtlijnen, procedures en aanpakken

- Exploreren van digitale innovaties die nuttig kunnen zijn voor onze organisatie, voorstellen van innovatie-initiatieven en opzetten van pilootprojecten.

- Optreden als extern klankbord voor de medewerkers van de IT-dienst

Vereisten

We verwachten:

- Minstens 10 jaar ervaring als IT Manager
- Vlotte drietaligheid (NL, FR, ENG)
- Ervaring met datawarehouse, BI en data quality processen
- Ervaring op het vlak van beheer van ontwerp, ontwikkeling/aankoop en implementatie van digitale oplossingen
- Ervaring inzake IT-architectuur of integratie van systemen
- Ervaring inzake agile project management
- Kennis van COBIT framework