FULL_TIME

ElasticSearch Developer - Egov Select

Brussel BE
2022-01-14
2022-01-23

Werkomgeving

Slimme grenzen, in al zijn facetten, moeten ons in het algemeen toelaten om een deel van de werklast van de grenswachters en administratieve diensten gedeeltelijk weg te nemen door automatisering – bijvoorbeeld de identificatie, die in de toekomst zal gebeuren op basis van biometrie - en dat laat hen toe te doen  ten voordele van meer focus op datgene waar machines (nog) niet toe in staat zijn: profiling en risico-analyse. De bijkomende informatie kan gebruikt worden om beslissingen te staven en bij te dragen tot identificatie. Daarnaast moet het nieuweconcept ook bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de EU door het probleem van de lange wachtrijen weg te werken, en ook voor de bona fide reiziger een aangenamere ervaring worden. Dit kan door het creëren van meer autonomie voor de reiziger in het proces (e.g. pre-registratie, self-service kiosken, automatische processen, workflows, digitale dossiers, etc.) 

Slimme grenzen, het Smart Borders pakket heeft als doelstelling de externe grenzen van de Schengen lidstaten te beheren, te strijden tegen onregelmatige immigratie, informatie te bekomen van personen die hun verblijfsduur overschrijden, alsook het faciliteren van het oversteken van de grens voor vooraf gecontroleerde derdelanders.

De centrale, Europese componenten van deze databanken worden beheerd en ontwikkeld door eu-LISA (EU agentschap dat instaat voor operationeel management van grootschalige IT-systemen inzake vrijheid, veiligheid en justitie). Daarnaast staat elke lidstaat in voor het ontwikkelen en beheren van de nationale systemen die moeten aansluiten op de centrale databanken.

Taakomschrijving

 • U zal meewerken aan de uittekening van de data architectuur verder bouwend op een aantal big data projecten en meewerken aan de realisatie van de thematische Europese Smart Borders projecten en Interoperabiliteit.
 • U zal de Project en/of ontwikkel teams adviseren rond het gebruik van ElasticSearch in de brede zin.
 • U wordt ook het aanspreekpunt voor de Systeem Ingenieurs welke deze technologie moeten inpassen in het bestaande redundantie landschap.
 • De FOD Binnenlandse Zaken heeft ElasticSearch opgenomen in zijn strategische visie als Big Data platform.
 • De product teams te helpen om optimaal van de ELK platformen gebruik te maken om zo de honger naar data te verzadigen.
 • De ELK visie en strategie te onderhouden en dit als ambassadeur binnen IBZ en zijn partners uit te dragen.
 • Samen met de product owners de roadmap en backlog te onderhouden van de platformen en daarin zorgdraagt voor de balans qua onderhoud en innovatieve features.
 • U onderzoekt manieren om de gegevenskwaliteit en betrouwbaarheid te verbeteren, doet voorstellen met betrekking Algoritme optimalisaties
 • Neemt deel aan het ontwerp, de ontwikkeling, de release en het oplossen van defecten van back-end applicaties.
 • Implementatie van best practices – architectuur en design principes
 • Leidt de bovengenoemde gebieden met betrekking tot systeemintegratie.
 • Verleent applicatiesupport en technische ondersteuning aan interne medewerkers
 • Creëert en onderhoudt configuratie documentatie voor alle projecten
 • Blijft op de hoogte van software architectuur, ontwikkelingsmethodologieën en best practices

Profielomschrijving

 • Je hebt bij voorkeur een Master of Bachelor diploma in het domein IT
 • Jij betoont tenminste 2 jaren werkervaring in een gelijkaardige positie
 • Jij hebt een zeer goede kennis van C# en .Net Core,
 • Jij bent vertrouwd met Enterprise architectures, Business Architectures en Service Oriented Architecture (SOA) technologieën.
 • Jij hebt kennis van application management
 • Jij begrijpt de bredere context van een project functioneel en organisatorisch
 • Jij hebt kennis van grote Nationale en/of Europese implementaties
 • Jij hebt kennis van APÏ's
 • Jij hebt een zeer goede kennis van ElasticSearch, en gelinkte te technologieën zoals Kibana, Logstash.
 • Jij hebt kennis van Cloud platformen zoals Azure (Hybrid vs On-Premises)
 • Jij hebt technische ervaring met data modellen, data mining, en segmentatie technieken
 • Jij hebt kennis van Design Patterns, SOLID design principes, Object-Oriented Design
 • Jij betoont ervaring met integratie van data uit diverse bronnen
 • Jij bent Nederlandstalig met een kennis van het Frans

Wij bieden

Onze federale overheid is volop aan het informatiseren: van cyber security uitdagingen tot digitale communicatie, van netwerkverbeteringen om onze nieuwe manier van werken te ondersteunen tot complexe ontwikkelingsprojecten en optimalisatietrajecten van bestaande applicaties. Wil je hieraan meewerken en zo een maatschappelijke meerwaarde creëren, terwijl je ook aan je persoonlijke ontwikkeling kunt werken en maximale mogelijkheden krijgt om je ambities waar te maken? Dan bieden we je een duidelijk doel in een stimulerende omgeving en een zeer competitief salarispakket met een hele reeks extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mobiliteit, pensioenfonds…). Tevens hechten we veel belang aan een gezonde balans tussen werk en privé – met telewerk voor de meeste functies – en zijn onze kantoren zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.