FULL_TIME

Administrateur-generaal - Vlaamse Overheid

Brussel BE
2022-09-30
2022-10-04

De functie in het kort

Op zoek naar een job waarin je kan meewerken aan de overheid van morgen? Aan het roer van Digitaal Vlaanderen zorg jij ervoor dat de organisatie digitale transformatieprojecten realiseert en begeleidt binnen de Vlaamse overheid en lokale besturen. Digitaal Vlaanderen bevindt zich op het snijpunt van data, technologie én strategie. In deze job geen gebrek aan boeiende materie in de steeds bewegende sector.

Kies voor een managementfunctie met een voelbare maatschappelijke impact. 

Meer informatie kan je terugvinden via https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen.

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure. Download het selectiereglement via de knop 'download documenten' en hou het bij voor het verder verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Diploma
De functiehouder dient te beschikken over een diploma dat toegang geeft tot niveau A zoals bepaald in Vlaamse overheidsdienst, met uitzondering van de interne kandidaten die reeds tot het voormelde niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren.

Ervaring
Leidinggevende ervaring van minstens 5 jaar, verworven in de laatste 10 jaar, of 10 jaar nuttige professionele ervaring.

Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan minstens 5 jaar ervaring in hiërarchisch leidinggeven aan een grotere groep medewerkers en ruime budgetverantwoordelijkheid.
Onder nuttige professionele ervaring verstaan we ervaring in een ICT- en data-intensieve, dienstverlenende omgeving.  

Wat bieden we?

• Een inhoudelijk boeiende en uitdagende job die maatschappelijk heel relevant is;
• Een bezoldiging in de salarisschaal A311. Het brutojaarloon zal zich, afhankelijk van uw ervaring, situeren tussen 99.558 euro en 124.434 euro bruto per jaar, exclusief eindejaars- en vakantietoelage; mandaattoelage in functieklasse B van 8.780 euro op jaarbasis à 100%, plus bijkomende voordelen. Meer info vindt u op www.werkenvoorvlaanderen.be((opent in nieuw venster)).
• Een mandaatfunctie van zes jaar, maximaal tweemaal hernieuwbaar;
• Voor interne kandidaten een statutaire benoeming en een tijdelijke aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie;
• Voor externe kandidaten vertaalt dit zich in een keuze tussen:
o Een benoeming bij de diensten van de Vlaamse overheid en vervolgens een tijdelijke aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie;
o Een indienstneming met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be((opent in nieuw venster))

De werkplek

agentschap Digitaal Vlaanderen

Adres

Havenlaan 88, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Solliciteer nu(opent in nieuw venster)

 

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle