FULL_TIME

Business Analyst - Smals

Brussel BE
2022-06-21
2022-07-01

Als Business Analyst bij Smals heb je inzicht in de werking van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg van België. Je weet de link te leggen naar de implicaties hiervan voor de interne werkorganisatie van federale en regionale instellingen.

Je ondersteunt deze instellingen bij het verfijnen van hun visie en het formuleren van hun missie. Je faciliteert verandering op het niveau van organisatiestructuren en werkprocessen en weet hiervoor binnen de instellingen een draagvlak te creëren. Omgekeerd ben je in staat om binnen Smals de nodige impact te genereren zodat de belangen van de instellingen optimaal gediend worden.

Je helpt problemen bij de instellingen te vertalen naar concrete behoeften en je faciliteert de identificatie van werkbare oplossingen die, bij voorkeur, elders reeds hun nut bewezen hebben.

Je integreert mee ondersteunende tools. Tijdens de implementatiefase kijk je er op toe dat de ontwikkelingen in lijn blijven met hun oorspronkelijke businessdoelstellingen.

Als lid van de businessanalisten-community van Smals help je synergieën detecteren binnen en tussen de instellingen.

Je ligt ook mee aan de basis van het Competence Center van de businessanalisten van Smals en krijgt de kans om bij te dragen tot de verdere professionalisering van deze sleutelrol.

Profiel

Je behaalde een Masterdiploma en hebt minstens drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Je hebt ervaring met het uittekenen en faciliteren van workshops, focusgroepen en andere participatieve denkprocessen.

Je hebt inzicht in de kritische succesfactoren voor het managen van een administratie of service-omgeving. Je begrijpt hoe processen te structureren en aan te sturen voor een optimale productiviteit (ervaring met het toepassen van lean-principes, 6 sigma, BPMN,…).

Je bent een creatieve geest met een pragmatische ingesteldheid. Je combineert sterke analytische vaardigheden met het conceptuele denkvermogen dat je nodig hebt om vernieuwende oplossingen te formuleren.

Daarnaast ben je een natuurlijke netwerker die impact nastreeft (zonder per se op hiërarchische bevoegdheden te moeten steunen). Je weet jouw gesprekspartners te inspireren en te overtuigen om bij te dragen tot het project van jouw klant.

Je heb een actieve kennis van de twee landstalen (FR/NL).

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.