FULL_TIME

Statistician - Smals

Brussel BE
2022-12-02
2022-12-04

Als Statistician maak je deel uit van de afdeling die helpt om het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid te definiëren, te organiseren en uit te voeren binnen het domein van de zorgverzekeringen.

De afdeling heeft als opdracht om:

- de instelling en de betrokken organen te ondersteunen door hen de mogelijkheid te bieden de fundamentele ontwikkelingen van de zorgverzekeringen beter te voorzien en te sturen.

- de strategie- en beheersgegevens te verzamelen en te analyseren en aldus als een permanente "thermometer" van de ziekteverzekering te fungeren.

Concreet gebruik je als Statistician databases (SAS), op basis van een goede analyse van de aanvraag.

Met behulp van statistische methoden zet je de gegevens om en analyseer je de verzamelde resultaten om tendensen, waarnemingen en conclusies vast te stellen in antwoord op de oorspronkelijke vraag.

Je integreert je analyses in een groter project en voert simulaties uit.

Je rapporteert de resultaten van het onderzoek door de resultaten van de analyses in tabellen/grafieken mee te delen, je interpreteert de resultaten en formuleert conclusies en adviezen om de beleidsbeslissingen inzake gezondheidszorg te ondersteunen.

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma en beschikt bij voorkeur over minimum drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Je bent helemaal vertrouwd met statistieken en gegevensanalyse.

Je bent een specialist in cijfers en grote gegevensbestanden en bent in staat statistische gegevens te verwerken.

Je hebt een grondige kennis van SAS en kan gemakkelijk omgaan met de basisprocedures (data step, proc SQL, proc transpose...) en macrofunctionaliteiten van SAS.

Je kan SAS gebruiken om beschrijvende statistische analyses te realiseren en idealiter ook meer geavanceerde statistieken te maken (regressies, variantieanalyse, hypothesetesten...).

Beheersing van dashboardsoftware, Power BI, R, en/of andere talen (bv. VBA) is een pluspunt.

Kennis van het domein van de gezondheidszorg is een pluspunt.

Je hebt een goede conceptuele en analytische geest en je beschikt over goede synthesevaardigheden. Je zet abstracte concepten probleemloos om in concrete feiten.

Je hebt een passie voor cijfers en je werkt nauwgezet en aandachtig.

Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en bent in staat om rapporten op te stellen.

Je houdt van teamwerk.

Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal en bent eveneens in staat je uit te drukken in het Engels.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.