FULL_TIME

Solution Architect - Egov Select

Brussel BE
2022-01-25
2022-01-26

Werkomgeving

De Dienst Vreemdelingenzaken is bezig met de digitalisering van zijn volledige werking. We zoeken hiervoor een Solution Architect. De Solution Architect werkt zelf in één of meerdere projecten en heeft ervaring in het aansturen van een ontwikkelteam.

Bijkomend neemt hij ook een meer centrale rol in; samen met de andere Architecten en adviseert hij over de gebruikte technologie voor de verschillende modules en het gebruik ervan bij de verschillende projecten en teams. 

Taakomschrijving

 • Je analyseert en ontwerpt de technologische omgeving met het oog op de implementatie van een optimale technische oplossing voor de vooropgestelde functionele vereisten van het programma binnen de bepaalde Enterprise architectuur.
 • Je kan advies geven op programmaniveau inzake technologische keuzes in samenwerking met andere Architectenprofielen.
 • Je definieert duidelijke doelen voor alle technische aspecten van een project en beheert de juiste uitvoering ervan.
 • Je geeft gedetailleerde specificaties voor voorgestelde oplossingen.
 • Je waakt over het goede gebruik van de voorgeschreven ontwikkelingsmethodologie.
 • Je bewaakt technische interacties tussen de verschillende technische applicatiecomponenten binnen de realisatie van het Program Increment.
 • Je werkt nauw samen met IT-professionals binnen de organisatie, zoals andere solution architecten, infrastructuurteams, service delivery managers, …

Profielomschrijving

 • Je behaald een Bachelor of een Master in een informatica vak of gelijkaardig door ervaring
 • Je hebt een relevante professionele ervaring als Solution Architect van minstens 3 jaar
 • Je hebt aantoonbare ervaring als solution architect in een omgeving en projecten waar bij voorkeur volgende technische bouwstenen gebruikt worden:
  • Micro-services op basis van .NET en .NET Core
  • Integratie via queues, SOAP en REST
  • ORM via Entity Framework boven SQL Server
  • ELK Stack
  • Micro-frontends
  • Angular
  • Containers en container orchestatie, bij voorkeur via Docker Swarm
  • TFS
  • Octopus deploy
  • Biztalk ESB
  • Identityserver

Verder heb jij ervaring met:

 • Het documenteren van de oplossing (UML, het C4 model, SAD, …)
 • Werken in een omgeving in transitie naar Agile
 • Creatie van WBS en leveren van betrouwbare inschattingen
 • Coaching van technisch team
 • Kwaliteitsbewaking
 • Secure coding
 • Integratie en integratie patronen
 • Kennisdeling
 • Kennis en ervaring in de asiel- en migratieketen is een plus.

Talenkennis :

 • Je bent vlot in Nederlands of Frans
 • Je hebt bovendien goede kennis van de andere landstaal
 • Je beschikt over een praktische kennis van het Engels.

Elk personeelslid van de Dienst Vreemdelingenzaken die betrokken is in de ontwikkeling van de nieuwe digitale omgeving dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Wij bieden

Wil je in een boeiende omgeving werken? Hou jij wel van een uitdaging? Wil jij een meerwaarde creëren voor de maatschappij, via de informatisering van diensten voor de burger? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.