FULL_TIME

Job | IT Data Corporate Performance Management Lead | Brussel - Belfius Bank & Verzekeringen

Brussels BE
2022-01-21
2022-01-26

Wat houdt de job in?

Als datagerichte onderneming beschouwt Belfius data als een van de belangrijkste troeven ter ondersteuning van zijn commerciële strategie en zijn risicobeheer.

Met het oog op de concrete uitvoering van die strategie en om de verwezenlijking van de diverse initiatieven die daaruit voortvloeien mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar personen met ervaring in digitale technologie om innoverende toepassingen afkomstig uit de meest uiteenlopende ecosystemen te integreren.

In het kader van de hervorming van de analytische platformen zijn wij op zoek naar een Corporate performance Management Lead die het teamwerk organiseert en zorgt voor de follow-up van de ontwikkelingen, vanaf de scoping tot de ingebruikneming, om de totstandkoming van het nieuwe platform te ondersteunen dat moet dienen voor de analytische behoeften.

Als Corporate performance management Lead heb jij

 • Grondige kennis van de toepassingen inzake data analytics en corporate performance management, on premise of cloud.

 • Ervaring met platformen voor data virtualisation.

 • Goede kennis van de principes en de technische aspecten van data management via uiteenlopende omgevingen (Streaming; Oracle; HBase /Hdfs) en de integratie daarvan.

Je hoofdverantwoordelijkheden als Corporate performance Management Lead zijn de volgende:

 • Het aansturen van en actief bijdragen tot de toekomstige visie van de platformen inzake Corporate performance management voor Belfius.

 • Het aansturen van de totstandkoming en de ontwikkeling van de evoluties van de Data- en Analytics-platformen. Zowel wat de implementatie als de aansturing van de noodzakelijke competenties aangaat.
  “Attract, retain and grow IT data talent”

 • Je organiseert het teamwerk en zorgt voor de follow-up van de ontwikkelingen, vanaf de scoping tot de ingebruikneming.
  - Toezien op de implementatie van technische good practices opdat de systemen evolueren in overeenstemming met de IT-omgeving van de bank.
  - Toezien op de implementatie van technische oplossingen die hoog scoren op het vlak van degelijkheid, rendement, veiligheid, het evolutieve karakter, het onderhoud en het hergebruik ervan.
  - Het tot stand brengen en beheren van de tools voor de planning en de monitoring van het teamwerk.
  - Het team inspireren zodat het autonoom kan werken en zijn verantwoordelijkheid neemt.
  - Het team coachen om obstakels uit de weg te ruimen.
  - Zorgen voor de ontwikkeling van de geest van voortdurende innovatie en verbetering.

 • Je werkt nauw samen met de Release train coordinator, Solutions designers, Product Owners en de project teams.

 • Inzicht hebben in de operationele vereisten, de IT- en de operationele prioriteiten van het datadomein om de projecten transversaal te kunnen beheren.

 • Agile/Scrum-practices.

Profiel

 • Meer dan 5 jaar ervaring met design en de implementatie van solutions data en analytics, in het bijzonder op het vlak van het corporate performance management.

 • Kennis van of uitgesproken belangstelling voor de meest recente evoluties op het vlak van het corporate performance management.

 • Technology skills:
  - Data modeling; dimensional modeling en/of data vault.
  - Tibco Data virtualization.
  - Relational databases, SQL.
  - Reporting/ Dashboarding.
  - Worden beschouwd als een pluspunt: Microsoft Azure Data & Analytics skills (Power BI, Synapse, Azure Data Factory, Azure DevOps).

 • In het bezit zijn van de ervaring en het vermogen om te werken in een complexe en multiculturele omgeving van een grote onderneming.

 • Je beschikt over leadership en bent in staat om autonoom te werken.

 • Goede communicatievaardigheden, zowel t.a.v. technische als niet-technische gesprekspartners.

 • Assertief, positief-kritisch en innovatief.

 • Zin voor organisatie.

 • Meewerken aan het functioneel of hiërarchisch beheer van de teamleden van het project.

 • Leergierig, flexibel en dynamisch.

 • Kennis van de diverse ontwikkelingsmethodes(Waterfall, agile (Scrum, Kanban) enz.).

 • Master in engineering, informatica, handels- of bedrijfsingenieur, Master in de wetenschappen of gelijkwaardige kennis verworven door ervaring.

 • Moedertaal: Nederlands of Frans met een zeer goede kennis van het Engels.

Aanbod

 • Je hebt deel aan de evolutie en de toekomst van een vooraanstaand bankplatform waarvan de gegevens een essentiële troef vormen die de kern vormen van de architectuur.

 • Een bijzonder aantrekkelijk aanbod van ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.

 • Een concurrerende bezoldiging gekoppeld aan een brede waaier van aanvullende sociale voordelen voor onze bank- en verzekeringsproducten.

 • Diverse doorgroeimogelijkheden.

 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 • Een flexibele werkomgeving die streeft naar een goed evenwicht tussen werk en privé.

 • Een dynamische werkomgeving en een aangename werksfeer.