FULL_TIME

Project Manager - Nationaal Coördinatiecentrum @ CCB - Egov Select

Brussel BE
2022-01-25
2022-01-29

Werkomgeving

Het Centrum voor Cybersecurity Belgi&eum is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België. Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. Door optimale informatie-uitwisseling kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen.

Nationaal coördinatiecentrum

Om aan de verplichtingen van de nieuwe Europese Verordening - inzake de oprichting van het Europees kenniscentrum op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (ECCC) - op nationaal niveau te voldoen, neemt het CCB de rol van het Belgische nationale coördinatiecentrum op zich en levert het een vertegenwoordiger, en zijn plaatsvervanger, om België in de Europese raad van bestuur (‘Governing Board’) te vertegenwoordigen.
De Verordening creëert een nieuw Europees kader om de investeringen onder Horizon Europe Programme (HEP) en Digital Europe Programme (DIGITAL) in onderzoek & innovatie, technologie en industriële ontwikkeling in het kader van cybersecurity in de EU gecoördineerd te laten verlopen. Het netwerk van nationale coördinatiecentra – met in iedere lidstaat één nationaal coördinatiecentrum - speelt hierbij een belangrijke rol. 
Ieder nationaal coördinatiecentrum heeft drie grote taken: investeringen coördineren vanuit de Unie, strategische taken van het Europese kenniscentrum ondersteunen en als nationaal knooppunt optreden voor het ECCC-kader. Het Belgische nationale coördinatiecentrum zal hiervoor nauw samenwerken met de andere bevoegde autoriteiten via een centraal nationaal overlegplatform - de Belgische Strategic Board - om de Belgische standpunten te bepalen en beslissingen te nemen, die nodig zijn ter praktische uitvoering van de Verordening.
Het nationale coördinatiecentrum en de Strategic Board moeten uiteraard in belangrijke mate kunnen rusten op gedegen input uit het cybersecurityveld – academia, onderzoeksinstellingen, civiele belangengroepen, de industrie etc. Anderzijds moet de cybersecurity-kennisgemeenschap in ons land goed geïnformeerd worden over opportuniteiten en resultaten die uit Europa of de Belgische overheden komen. Daarom zal het nationale coördinatiecentrum en de Strategic Board samenwerken met een strategische adviesgroep, de Belgian Strategic Advisory Group, die de kennisgemeenschap en haar belangen zal vertegenwoordigen.
 

Taakomschrijving

Primaire Taken :

 • Positieve contacten onderhouden met diverse spelers die ieder hun eigen bevoegdheden en prioriteiten hebben: het Europees Kenniscentrum, de Commissie, management (intern), de Belgische Strategic Board en overige overheidsdiensten, diverse koepel- of belangenorganisaties, academische en onderzoeksinstellingen, de industrie etc.;
 • Scope van projecten definiëren, opmaken van concrete projectdoelstellingen en in functie van deze projectdoelstellingen bepalen welk budget en hoeveel medewerkers en middelen nodig zijn;
 • Opstellen en bijsturen van de gedetailleerde projectplanning, doornemen van de nieuwe planning met de Coordination Manager van het nationale coördinatiecentrum, projectteam en andere betrokkenen;
 • Vertalen van de algemene projectplanning in concrete actieplannen en de opvolging van de activiteiten;
 • Vertalen van de langetermijnplanning naar de kortetermijnplanning per project;
 • Dagelijkse aansturing van het projectteam en externe partijen, en het bewaken van de vorderingen en risico’s binnen het project;
 • Contacten onderhouden met het Europees Kenniscentrum, National Contact Points (NCPs) en begunstigden i.v.m. opportuniteiten vanuit de Europese investeringsprogramma’s HEP en DIGITAL;
 • Monitoren en bijhouden van relevante investeringsopportuniteiten voor Belgische begunstigden;
 • Ondersteunen van begunstigden bij het inschrijven voor oproepen voor EU-funding, hen bevragen over hun behoeften en aansluitend voorstellen formuleren en begeleiden van aanvragen via externe consultancy;
 • Correct handelen in een context van overheidsopdrachten;
 • Evalueren en valideren van deliverables;
 • Op regelmatige wijze rapporteren over de voortgang van de projecten aan de Coordination Manager en het projectteam om hen een overzicht te bieden van de stand van zaken van het project.

Secundaire Taken :

 • Werken aan bewustwording, communicatie en promotie van cybersecurity en investeringsopportuniteiten in het kader van cybersecurity op Europees en nationaal niveau door middel van events, webinars, campagnes, best practices, training etc.;
 • Op de hoogte blijven van nieuwe relevante trends, ontwikkelingen en technologieën op het gebied van cyberveiligheid en investeringen op dat vlak. Deze kennis delen met eigen team en andere CCB collega’s en gebruiken om nieuwe kansen te identificeren;
 • Vlot schrijven van verslagen, correspondentie, notulen waarbij de manier van communiceren aan het doelpubliek wordt aangepast;
 • Schrijven van/deelnemen aan zowel de functionele als technische onderdelen van een bestek;
 • Opvolgen van de aankoopdossiers met de aankoopdienst;
 • Trainen van (nieuwe) medewerkers in een Agile of vergelijkbare methodologie (flexibel, snel maar geformaliseerd).

Profielomschrijving

 • Je hebt een uitgebreide kennis van projectmanagement en hebt ervaring met het toepassen van projectmanagementmethodologieën bij de uitvoering van complexe of gespecialiseerde projecten op het gebied van IT en/of cyberveiligheid en investeringen in cyberveiligheid;
 • Naast traditionele projectmanagementmethodologieën, is ervaring met SCRUM en Agile methodologieën een plus;
 • Je beschikt over inzicht in concepten en technologieën met betrekking tot informatiebeveiliging en cyberveiligheid;
 • Je beschikt over een realistische kijk op cybersecuritybeleid en op de rol van e-government hierin;
 • Je hebt interesse in en blijft graag op de hoogte van cyber- (en ICT-)ontwikkelingen en investeringen op dat vlak;
 • Bij voorkeur heb je een kennis van Europese en/of nationale investeringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie op het gebied van IT en/of cyberveiligheid is een plus;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met het bouwen/onderhouden van een portal, website en contentmanagementsystemen en/of soortgelijke applicaties;
 • Uitstekende beheersing van MS Office-tools;
 • Je werkt graag autonoom en bent proactief met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, maar bent tegelijkertijd een teamspeler en houdt het gemeenschappelijk doel te allen tijde in het vizier;
 • Uitstekende planningsvaardigheden (mijlpalen op hoog niveau) zijn onontbeerlijk;
 • Je aanpassingsvermogen is uitmuntend, je floreert in snel veranderende omgevingen en denkt in oplossingen in plaats van beperkingen;
 • Het gaat je eenvoudig af om prioriteiten te bepalen en bent stressbestendig als er veel prioriteiten zijn in korte tijd;
 • Je bent pragmatisch en overtuigend: een mentaliteit van doen in plaats van zeggen
 • Ervaring in het samenwerken met publieke entiteiten en overheden op internationaal en nationaal niveau is een plus;
 • Je beschikt over het vermogen om zaken uit te leggen en te beargumenteren tegenover het management (intern) maar ook met/tegen externe partners (waaronder C-level);
 • Uitstekende beheersing van het (technisch) Engels is vereist, alsook zich vlot kunnen uitdrukken in Frans en Nederlands.

 

Wij bieden

Onze federale overheid is volop aan het informatiseren: van cyber security uitdagingen tot digitale communicatie, van netwerkverbeteringen om onze nieuwe manier van werken te ondersteunen tot complexe ontwikkelingsprojecten en optimalisatietrajecten van bestaande applicaties.
Wil je hieraan meewerken en zo een maatschappelijke meerwaarde creëren, terwijl je ook aan je persoonlijke ontwikkeling kunt werken en maximale mogelijkheden krijgt om je ambities waar te maken? Dan bieden we je een duidelijk doel in een stimulerende omgeving en een zeer competitief salarispakket met een hele reeks extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mobiliteit, pensioenfonds…).
Tevens hechten we veel belang aan een gezonde balans tussen werk en privé – met telewerk voor de meeste functies – en zijn onze kantoren zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.