FULL_TIME

ICT infrastructuur architect - Provincie Antwerpen

Antwerpen BE
2022-06-24
2022-07-04

EEN ICT INFRASTRUCTUUR ARCHITECT BOUWT MEE HET ICT LANDSCHAP UIT

Als je als ICT’er zelf soms thuiswerkt, weet je hoe je het flexibel werken voor alle provinciale medewerkers toegankelijker kan maken. Als je er in het weekend graag op uit trekt, ontdek je hoe je onze provinciale domeinen aangenamer digitaal op de kaart kunt zetten. Of als je liever met de fiets komt werken, weet je beter hoe je de provinciale fietsbarometer relevanter kan maken. Je ziet: hoe beter jij je voelt bij je job, hoe beter je de provincie doet werken. Hoe precies? Dat lees je hieronder.

De vacature in het kort:

We zoeken voor het Departement Informatie en Communicatietechnologie – Dienst Algemene ICT Ondersteuning dé ICT infrastructuur architect bij het team ICT-Architectuur.

Mag het iets langer?

Dat kan!

Jouw job als ICT infrastructuur architect is van strategisch en tactisch belang, verrassend én divers dankzij een uniek opgebouwd ICT-netwerk. Dat het altijd ten dienste van onze bedrijven en inwoners staat, maakt het alleen maar mooier. Je werkt op de Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen en krijgt een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Tip: vanop de 9de verdieping in het gloednieuwe provinciehuis in Antwerpen, jouw nieuwe werkplek, zijn ook de vergezichten mooi meegenomen.

Bij het departement ICT ontwikkelen en implementeren we het provinciaal ICT-beleid en zetten we in op toekomstgerichte ICT-infrastructuur. Zo zorgen we ervoor dat onze collega’s en bezoekers elke dag opnieuw efficiënt en veilig aan de slag kunnen gaan. We zoeken hier actief contact met al onze provinciale collega’s, dit zowel in het provinciehuis als op de talrijke provinciale locaties.

Wil je nog meer weten?

Super!

Vanuit de noden en wensen van de verschillende departementen en diensten binnen de provincie Antwerpen ontwerp je als ICT infrastructuur architect mee het provinciaal ICT-infrastructuurlandschap en implementeer je op middellange en lange termijn mee de technische systemen.

Je bepaalt samen met het team van ICT architecten en de collega’s van het departement ICT waarop we inzetten en wat de ICT-prioriteiten zijn. Onze expertise hierover delen we met de ganse provinciale organisatie.

Je bent in staat om de gekozen prioriteiten om te zetten in infrastructuurprojecten en deze ook uit te voeren en te coördineren. Je maakt deel uit van de ICT-projectwerking en voert resultaats- en klantgerichte projecten uit samen met de organisatie, het team en het departement ICT.

Je stelt samen met de collega’s van het departement ICT de ICT-architectuurprincipes op en bewaakt ze om een leidraad aan te bieden voor de implementatie en opvolging van onze ICT-oplossingen. Je zorgt ervoor dat deze principes voor het domein van ICT-infrastructuur up-to-date, afgesproken en gekend zijn binnen de organisatie.

Vanuit het proactief opvolgen van technologietrends innoveer je proefondervindelijk om de nodige voeling te krijgen met de relevante technologietrends. Je houdt samen met de betrokken ICT architecten de vinger aan te pols door proactief actie te ondernemen en de nodige innovatieprojecten te identificeren en op te starten.

Samenwerking zoek je actief op met je directe collega’s en teamverantwoordelijke binnen je team, de andere solution architecten en het team stakeholdermanagement van het departement om de noden van de organisatie af te toetsen en deze technologisch in kaart te brengen.

Bij het departement ICT geloven we, en zetten we 100% in op training en ontwikkeling tijdens de uitvoering van de job. De nodige competenties, zowel technische als gedragscompetenties, kunnen tijdens de uitvoering van de job verder ontwikkeld worden. Dit zowel via de beschikbare e-learning tools, certificering als met experten op de werkvloer.

En tot slot zijn samenwerking, ownership én klantgerichtheid op je lijf geschreven - toevallig de strategische kernwaarden van het ICT-team bij provincie Antwerpen!

Onze dagelijkse werking en de dienstverlening hangen af van hoe jij de klant centraal zet in jouw beslissingen, hoe jij verantwoordelijkheid en initiatief neemt in het oplossen van jouw vragen en problemen en hoe jij andere collega’s betrekt in het neerzetten van een sterk resultaat. Kortom, strategische kernwaarden die jij moet delen en vertalen in dagdagelijks gedrag binnen ons departement.

Benieuwd naar wat jouw toekomstige collega’s nog meer zeggen over werken bij provincie Antwerpen? Je ontdekt het op de website, waar je ook de belangrijkste troeven en leuke projecten vinden kan.

Hoe je dat in een concreet takenpakket vertalen kan?

  • Onderzoek en advies - adviseren welke nieuwe ICT-infrastructuurmogelijkheden een kostenefficiënt antwoord op organisatievragen zijn
  • Projectwerking – je coördineert de doorvertaling van ICT architecturale principes binnen infrastructuurprojecten en bent lid van de ICT-projectwerking
  • Samenwerking – nauwe samenwerking met collega solution architecten binnen de infrastructuurdomeinen netwerk, security, systemen en werkplekbeheer
  • Opvolging – opvolging van het toepassen van de globale ICT architecturale principes
  • Innovatie en ontwikkeling – door een standpunt te creëren waar het nog niet bestaat en de infrastructuuroplossingen duidelijk te positioneren t.o.v. elkaar
  • Strategie – voorzitter van het ICT infrastructuur overleg van het departement ICT

En welke specifieke verantwoordelijkheden heb jij?

  • Coördineren en uitvoeren van overkoepelende ICT-infrastructuurprojecten
  • Bestaande technologie periodiek evalueren en in vraag durven stellen
  • Structureel samenwerken met solution architecten binnen ICT
  • Opstellen en opvolgen van algemene ICT architecturale principes

Heb je interesse?

Geweldig!

We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.

Je salaris voldoet aan de vooropgestelde barema’s van deze functie. Dat wil zeggen dat je start op salarisschaal A1a en je brutoloon zich maandelijks tussen de € 3.364,17 – € 5.234,87 bevindt, berekend op basis van je werkervaring. Via onze loonsimulator kan je een gedetailleerd beeld krijgen.

Werken bij de provincie biedt ook heel wat extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering voor jou én je gezin, een laptop en smartphone + abonnement. Verder schotelen we jou ook maaltijdcheques voor t.w.v. €8/dag en neem je gratis het openbaar vervoer naar en van het werk. Wie liever met de fiets tot op kantoor trapt, krijgt een fietsvergoeding. Lees meer over onze extralegale voordelen.

Je ziet, de provincie biedt je heel veel mogelijkheden om je werk- en privéleven samen te doen werken.

Werk je reeds bij de provincie Antwerpen of een ander openbaar bestuur? Bekijk dan of je voldoet aan de voorwaarden voor bevordering, interne mobiliteit of externe mobiliteit.

Kom ik in aanmerking voor deze job?

De functie vraagt dat je denkt en redeneert op masterniveau met minstens 2 jaar werkervaring binnen het domein ICT-infrastructuur.

Denken en redeneren op masterniveau toon je aan met je masterdiploma of een diploma daarmee gelijkgesteld.

Heb je voldoende ervaring, maar geen masterdiploma op zak? Dan kan je na een succesvolle digitale capaciteitsproef alsnog deelnemen aan de sollicitatiegesprekken.

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen doe je zo:

Solliciteer ten laatste 3 juli 2022 via de solliciteerknop. Overtuig ons met een korte motivatiebrief en CV waarom deze job jou op het lijf geschreven is. Na een positieve screening van deze cv & motivatiebrief door de leidinggevende van het team, ontvang je een thuisopdracht en zal je door een consulent werving en selectie uitgenodigd worden voor het mondeling gedeelte dat plaatsvindt op 19 juli 2022 in het provinciehuis.

Na de presentatie van je thuisopdracht volgt een verkennend competentiegericht interview en een eindbeoordeling. Is er een match en klik langs beiden kanten, dan krijg je een contract van onbepaalde duur aangeboden.

Voor meer info over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Cindy Caluwaert, consulent werving & selectie (tel. 03 240 54 12 of email cindy.caluwaert@provincieantwerpen.be).

Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Roel Philipsen, diensthoofd Dienst Algemene ICT Ondersteuning (tel. 03 240 58 58 of email roel.philipsen@provincieantwerpen.be).