FULL_TIME

Team Leader IT Performance & Quality - Smals

Brussel BE
2023-12-01
2023-12-03

Functiebeschrijving

Als Team Leader Performance & Quality sta je in voor de technische en organisatorische coördinatie van het team dat enerzijds de technische kwaliteit bewaakt van de toepassingen en diensten die bij Smals ontwikkeld worden, en anderzijds de performantie ervan verzekert en controleert.

Als verantwoordelijke zorg je ervoor dat de drie hoofdtaken van het team uitgevoerd worden:

• Quality Control: de goede werking en de technische kwaliteit (performantie, stabiliteit, robuustheid...) verifiëren van een toepassing voordat deze in productie gaat door een reeks performantietesten te organiseren (stress/load tests, resilience tests).

• Quality Assurance/Assistance: de teams helpen om de kwaliteit te verbeteren van hun toepassingen door tools te verschaffen en door coaching tijdens de ontwikkeling van het project (preventief).

• Troubleshooting: in samenwerking met de betrokken teams de belangrijkste problemen omtrent de toepassingen in de productieomgeving identificeren en oplossen: alle beschikbare gegevens verzamelen en analyseren (flight record, heap dump, thread dump, logs...), de oorzaak van het probleem achterhalen, meewerken aan de oplossing ervan, en hierover rapporteren aan de directie en andere belanghebbenden. Dit zijn onderzoeken achteraf: het team heeft geen operationele rol.

In deze context zijn je voornaamste taken:

• De opdrachten van het team organiseren en begeleiden rekening houdend met de vooropgestelde budgetten en planningen.

• Het beheer en de organisatie van het team verzekeren (people management).

• Een professionele dienstverlening garanderen aan de projectteams.

• Een aanpak uitwerken en vooropstellen om de technologische ontwikkelingen op te volgen.

• Als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van het team optreden op interne en externe meetings.

• Samenwerken met de technische teams om de kwaliteit te verhogen en incidenten te helpen oplossen. Het gaat hierbij zowel om ontwikkelteams als infrastructuurteams. Het is belangrijk dat je kan redeneren vanuit het standpunt van beide, d.w.z. zowel “dev” als “ops”.

• In lijn met de SRE (Site Reliability Engineering) filosofie werk je actief mee aan een visie waarbij frictie tussen “dev” en “ops” verminderd wordt, en samenwerking en wederzijds begrip bevorderd worden.

Profiel

Je hebt een Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring en kan terugblikken op een beroepservaring in een soortgelijke functie.

Je bent vertrouwd met de concepten inzake analyse, design en modellering van architecturen. Je bent geïnteresseerd in verschillende technologieën (softwareontwikkeling i.h.b. in Java, middleware, databases, automatisatie, Linux, container- en cloudtechnologie).

Je hebt verantwoordelijkheidszin, bent klant- en resultaatgericht en kan prioriteiten bepalen. Je kan een team leiden en beschikt over goede communicatie- en redactievaardigheden.

Je bent een sterke onderhandelaar, stelt je diplomatisch op, bent volhardend en hebt duidelijk het vermogen om impact te hebben.

Je bezit een goede kennis van het Frans en het Engels.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.